Landmeetkunde

 

Schmitz Civieltechnische Werken is gespecialiseerd in geodetische werkzaamheden, ook wel landmeetkunde genoemd. 

Wat is landmeetkunde? 

In de landmeetkunde worden onderlinge posities van punten op het aardoppervlak gemeten, met als doel eigenschappen van een terrein in kaart te brengen ten behoeve van bijvoorbeeld verkaveling van grond, het schatten van verkoopwaardes, kadastrale registratie, het opmaken van constructies van gebouwen etc. 

Alles wat een landmeetkundige tegenkomt dient hij te identificeren, meten of inschatten, benoemen en te registreren. Deze informatie wordt door de overheid of een ingenieursbureau gebruikt voor ruimtelijke ordening en planning. Een landmeetkundige beschikt daarom niet voor niets over zowel technische en juridische kennis als ook over economische, landbouwkundige en sociale kennis. 

Landmeetkunde voor civieltechnische werken

Wij verrichten landmetingen voor een groot aantal opdrachtgevers en voor zeer diverse doeleinden. Elke meting behoeft zijn eigen aanpak. Het plaatsen van een geluidscherm dient bijvoorbeeld veel nauwkeuriger te gebeuren dan een marketingsstreep op de weg. Uiteraard werken wij naar de wensen en eisen van onze opdrachtgever. Alleen als die tevreden is zijn wij dat ook. 

Voorbeelden van disciplines

Met ruim 15 jaar ervaring in landmeetkunde kan Schmitz u onder andere van dienst zijn op de volgende terreinen: 

  • Wegen (ophoging, verhardingen, cijferen van verhardingen etc.)
  • Grondwerk (3D modellen, controleren & administreren)
  • Geluidsschermen (heipalen, assen, ankers, damwanden etc.)
  • Civiele kunstwerken (betonmaatvoering, ankers, wapening, damwanden etc.)