Geodetische werkzaamheden

 

In de regio zuid en midden, en in enkele gevallen ook in het noorden, is SCTW werkzaam in de geodesie (landmeetkunde). Professionele werknemers gaan met behulp van moderne apparatuur het veld in om uw geodetisch vraagstuk op te lossen. Dit begint met het meten van de 0-situatie waarbij de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak worden verzameld. In deze fase wordt veelal gebruik gemaakt van GPS-systemen, Robotic oplossingen gecombineerd met civiele-ontwerpsoftware (o.a. AutoCad Civil 3D, Bentley MX en Pavecalc).

Inwinnen geodetische data

De landmeetkundige informatie die wordt vastgelegd tijdens de geodetische werkzaamheden wordt altijd digitaal opgeslagen. Wij streven er altijd naar om in een zo kort mogelijk tijdsbestek alle noodzakelijke informatie in te winnen. Het is daarom belangrijk dat de gegevens op een betrouwbare en effectieve manier worden verzameld tijdens de geodetische diensten. Wij bekijken graag samen met u van tevoren welke manier van inwinning het beste is voor uw vraagstuk. Enkele voorbeelden zijn inwinning voor (Kern)GIS (Geografische Informatie Systemen), inwinning voor DTB (Digitaal Terrein Bestand), inwinning voor wegontwerp en het monitoren van objecten en ondergronden.

Geodetisch advies en realisatie

Onze ervaren werknemers doen meer dan alleen meten: zij benoemen de meetresultaten en vervolgens geven wij u op basis van de data geodetisch advies over de uitvoering van uw gewenste project. En het blijft niet alleen bij advies: SCTW is namelijk zeer ervaren met de daadwerkelijke uitvoeringsfase van projecten in het wegenbouwkundig segment.

U kunt bij ons dus terecht voor allerlei klussen: kleinschalige projecten in een woonwijk of een grootschalig project op de snelweg, bij ons kan het allemaal! Denk hierbij aan betonmaatvoering, wegenmaatvoering, 3D machinebesturing en het automatisch uitzetten van  stuurlijnen.

Geodetische werkzaamheden laten uitvoeren? 

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.