Inwinning

 

Het vastleggen van geografische informatie in een digitaal meetbestand is tegenwoordig niet meer dan normaal.

Accuraat inwinnen

In de jarenlange ervaring die we hebben opgedaan in het inwinnen van diverse gegevens, hebben we ons instrumentarium aangepast, om een voor de opdrachtgever zo kort mogelijke tijd te bestrijken om alle data in te winnen en te verwerken. Dit is uiteraard kostenbesparend voor de opdracht gevende partij.
Een accurate manier van inwinnen is cruciaal om aan een betrouwbaar ontwerp te werken, op basis van de meetgegevens.

De manier van inwinning kan afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruik gaat worden verschillen. Enige voorbeelden van specifieke inwinning zijn:

  • Inwinning voor GIS (Geografische Informatie Systemen)
  • Inwinning voor DTB (Digitaal Topografisch Bestand)
  • Inwinning voor wegontwerp
  • Deformatie metingen kunstwerken
  • Meten van doorrijprofielen
  • Monitoring van objecten/ondergronden
  • Kruismetingen van portalen

Elk onderdeel vergt een ander benadering, deze wordt met de opdrachtgever doorgelopen zodat niets te weinig of teveel word gemeten. Ook de nauwkeurigheid van meten zal worden besproken zodat de meest optimale meet methodiek gebruikt zal worden.