Automatisch stuurlijnen uitzetten

 

Tegenwoordig zal er steeds meer worden gestreefd naar kostenbesparingen. Met name door innovativiteit zijn er ook nog een aardig aantal stappen te zetten in de richting van efficiëntie.

GPS gestuurd voertuig

Zelf hebben we hieraan ook een steentje bijgedragen in de vorm van ons GPS gestuurde voertuig. Dit voertuig zet volledig hydraulisch gestuurd de stuurlijnen voor te maken verhardingen en/of te maken markering. De winst die te behalen valt, is het grootst bij werken waar redelijk lange tot lange stukken verharding gemaakt worden.

Ook bij het uitzetten van lange lengten zaaglijnen kan deze oplossing uitkomst bieden. Afhankelijk van de locatie zal worden bepaald of het voertuig inzetbaar is.