3D machinebesturing

 

Tegenwoordig wordt waar mogelijk machinebesturing ingezet om de projectkosten te beperken en de tijdswinst te optimaliseren. Om deze machines aan te sturen is een 3D model nodig die gelezen kan worden door de ingebouwde software en hardware van de machine. Op diverse projecten hebben we 3D terreinmodellen gemaakt om een veelvoud van machines aan te sturen.

Exacte markering

Een nieuwigheid binnen ons bedrijf is het maken van modellen voor ons eigen machinaal zetten van stuurlijnen en markering. In het afgelopen jaar (2013) hebben wij dit weten te optimaliseren zodat er nog maar minimale afwijkingen plaatsvinden ten opzichte van het ontwerp, waardoor zelfs de stuurlijn voor definitieve markering exact op de juiste plaats wordt gezet.